About products and suppliers:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 3975 giường phẳng xe tải kéo. Có rất nhiều giường phẳng xe tải kéo lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như ≤ 500nm, 500-1000nm, và 1000-1500nm. Bạn cũng có thể chọn từ euro 2, euro 3, và euro 5 giường phẳng xe tải kéo. Cũng như từ 5, 6, và 8 giường phẳng xe tải kéo.Và bất kể giường phẳng xe tải kéo là 1 - 10t, 11 - 20t, hay 21 - 30t.