About products and suppliers:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 35135 giường tầng. Có rất nhiều giường tầng lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như modern, contemporary, và traditional. Bạn cũng có thể chọn từ adjustable (other), storage, và adjustable (height) giường tầng. Cũng như từ wood, metal, và plastic giường tầng.Và bất kể giường tầng là da tổng hợp, fabric.