About products and suppliers:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 14616 đôi giường tầng. Có rất nhiều đôi giường tầng lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như modern, contemporary, và traditional. Bạn cũng có thể chọn từ adjustable (other), storage, và adjustable (height) đôi giường tầng. Cũng như từ wood, metal, và plastic đôi giường tầng.Và bất kể đôi giường tầng là bedroom, apartment, hay hotel.