About products and suppliers:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 81742 tuyệt đối bộ mã hóa quay. Có rất nhiều tuyệt đối bộ mã hóa quay lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như optical sensor, current sensor, và resistance sensor. Bạn cũng có thể chọn từ speed sensor, position sensor tuyệt đối bộ mã hóa quay. Cũng như từ digital sensor, analog sensor tuyệt đối bộ mã hóa quay.Và bất kể tuyệt đối bộ mã hóa quay là absolute encoder, rotary encoder, hay incremental encoder.