About products and suppliers:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 1755 ykk kim loại dây kéo. Có rất nhiều ykk kim loại dây kéo lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như brass, aluminum, và copper. Bạn cũng có thể chọn từ plating ykk kim loại dây kéo. Cũng như từ metal, resin ykk kim loại dây kéo.Và bất kể ykk kim loại dây kéo là bags, garment, hay home textile.