• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 57805 len sợi. Khoảng 5% trong số các sản phẩm này là sợi pha, 2% là sợi trang trí, và 2% là sợi len 100%.

Có 19000 len sợi nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Nepal, và India, nơi cung cấp 92%, 1%, và 1% trong số len sợi một cách tương ứng.