• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 7098 gỗ bàn phím. Khoảng 2% trong số các sản phẩm này là bàn để máy tính, 1% là bàn phím. 

Có 2251 gỗ bàn phím nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Pakistan, và Xin-ga-po, nơi cung cấp 92%, 3%, và 1% trong số gỗ bàn phím một cách tương ứng.