• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 4529 vâng nut. Khoảng 1% trong số các sản phẩm này là bu lông, 1% là đai ốc, và 1% là các hệ thống khác trên thân xe máy.

Có 633 vâng nut nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Vietnam, và Đài Loan, Trung Quốc, nơi cung cấp 61%, 7%, và 2% trong số vâng nut một cách tương ứng.