About products and suppliers:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 17974 tường nhãn dán cuộn. Có rất nhiều tường nhãn dán cuộn lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như waterproof, moisture-proof, và mould-proof. Bạn cũng có thể chọn từ modern, traditional, và european tường nhãn dán cuộn. Cũng như từ household, commerce, và entertainment tường nhãn dán cuộn.Và bất kể tường nhãn dán cuộn là 10cm*15cm.