• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
        Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 2155 voip asterisk. Khoảng 94% trong số các sản phẩm này là sản phẩm voip. 

Có rất nhiều voip asterisk lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như voip gateway, bộ chuyển đổi voip. 

Có 2088 voip asterisk nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Xin-ga-po, và Đài Loan, Trung Quốc, nơi cung cấp 96%, 1%, và 1% trong số voip asterisk một cách tương ứng.