• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 177 uvex kính an toàn. Khoảng 1% trong số các sản phẩm này là bảo vệ mắt, 1% là kính chống nắng, và 1% là kính mắt thể thao.

Có 11 uvex kính an toàn nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số uvex kính an toàn một cách tương ứng.