About products and suppliers:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 19112 độc đáo nến lọ. Có rất nhiều độc đáo nến lọ lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như s, m, và l. Bạn cũng có thể chọn từ home decoration, weddings, và religious activities độc đáo nến lọ. Cũng như từ glass, ceramic, và soy wax độc đáo nến lọ.Và bất kể độc đáo nến lọ là 1 color, 2 color, hay 4 color.