• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng

Recommended for You

Hot
Selling

Respirators & Masks

Alibaba best selling products ranking based on sales. Updated daily.

a mask

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 543 dưới xe quét hệ thống. Khoảng 56% trong số các sản phẩm này là sản phẩm an ninh và bảo vệ khác, 3% là máy dò kim loại công nghiệp, và 1% là hệ thống kiểm soát ra vào.

Có 537 dưới xe quét hệ thống nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, India, nơi cung cấp 99%, 1% trong số dưới xe quét hệ thống một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 543 với chứng nhận ISO9001, 361 với chứng nhận OHSAS18001, và 359 với chứng nhận ISO14001.