• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
            Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 4074 các loại ống. Khoảng 45% trong số các sản phẩm này là dụng cụ tiêm và châm cứu, 16% là cao dán y khoa, và 1% là ống, ống thải và đồ đựng.Có 4067 các loại ống nhà cung cấp, chủ yếu tại East Asia. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Pakistan, và Ấn Độ, nơi cung cấp 94%, 2%, và 2% trong số các loại ống một cách tương ứng.các sản phẩm Các loại ống phổ biến nhất tại North America, Western Europe, và Eastern Europe. Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 1370 với chứng nhận ISO13485, 632 với chứng nhận Other, và 266 với chứng nhận ISO9001.