Go to PageGo
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 7054 căng thẳng lăn. Có rất nhiều căng thẳng lăn lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như plastic, rubber. Bạn cũng có thể chọn từ 5 to 7 years, 8 to 13 years, và 14 years & up căng thẳng lăn. Cũng như từ other classic toys căng thẳng lăn. 

Có 5502 căng thẳng lăn nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, và Xin-ga-po, nơi cung cấp 97%, 1%, và 1% trong số căng thẳng lăn một cách tương ứng.