Go to PageGo
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 790866 cán giấy tờ. Có rất nhiều cán giấy tờ lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như chemical-mechanical pulp, chemical pulp, và mechanical pulp. Bạn cũng có thể chọn từ recycled, virgin cán giấy tờ. Cũng như từ moisture proof, waterproof, và recycled materials cán giấy tờ.Và bất kể cán giấy tờ là specialty paper, craft paper, hay baking paper.