• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 2960 rfid thời gian hệ thống. Khoảng 6% trong số các sản phẩm này là đầu đọc thẻ kiểm soát ra vào. 

Có rất nhiều rfid thời gian hệ thống lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như không thấm nước / thời tiết, thời gian & chấm công. Bạn cũng có thể chọn từ rfid rfid thời gian hệ thống. Cũng như từ 1 năm rfid thời gian hệ thống. Và bất kể rfid thời gian hệ thống là biểu tượng tùy chỉnh.

Có 329 rfid thời gian hệ thống nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số rfid thời gian hệ thống một cách tương ứng.