• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng

RECOMMENDED FOR YOU

Hot
Selling

Access Control System

Alibaba best selling products ranking based on sales. Updated daily.

access control system

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 2008 rfid kiểm soát truy cập hệ thống. Khoảng 35% trong số các sản phẩm này là hệ thống kiểm soát ra vào, 26% là thẻ kiểm soát hoạt động ra vào, và 12% là đầu đọc thẻ kiểm soát ra vào.

Có 2004 rfid kiểm soát truy cập hệ thống nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Đặc khu hành chính Hồng Kông, nơi cung cấp 99%, 1% trong số rfid kiểm soát truy cập hệ thống một cách tương ứng.