• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 1992 nhà hàng hóa đơn thư mục. Khoảng 18% trong số các sản phẩm này là vật dụng khác cho khách sạn và nhà hàng, 2% là cặp đựng hồ sơ. 

Có rất nhiều nhà hàng hóa đơn thư mục lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như da. 

Có 499 nhà hàng hóa đơn thư mục nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Đặc khu hành chính Hồng Kông, và India, nơi cung cấp 84%, 12%, và 3% trong số nhà hàng hóa đơn thư mục một cách tương ứng.