• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
        Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 66671 repeater. Khoảng 33% trong số các sản phẩm này là bộ kích sóng, 5% là giao tiếp khác & mạng các module, và 4% là bộ định tuyến.

Có 66004 repeater nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Xin-ga-po, và Pakistan, nơi cung cấp 98%, 1%, và 1% trong số repeater một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 24281 với chứng nhận ISO9001, 8164 với chứng nhận Other, và 2241 với chứng nhận ISO14001.