All categories
Featured selections
Trade Assurance
Buyer Central
Help Center
Get the app
Become a supplier

Điều trị tóc tinh tế

(Có 521 sản phẩm)

Giới thiệu về điều trị tóc tinh tế

Duyệt qua các phiếu mua hàng và tìm điều trị tóc tinh tế bán buôn, bóng bán dẫn JFET và các sản phẩm tích hợp khác. Chất bán dẫn là một keyword vật liệu có tính dẫn điện một phần. Ở vị trí bảng tuần hoàn chất bán dẫn, có các nguyên tố như silic, gecmani và gali. Gali arsenua, gali nitrua, gecmani và chất bán dẫn silicon là những keyword phổ biến nhất. Những vật liệu này trải qua một quá trình "pha tạp". Trong đó, nhiều phần tử dẫn điện hơn được đưa vào cấu trúc tinh thể của chúng. Khi các vật liệu như phốt pho hoặc asen được đưa vào, sẽ có sự tạo ra chất bán dẫn keyword N. Khi các vật liệu như bo hoặc nhôm được đưa vào, sẽ tạo ra chất bán dẫn keyword P. Sự kết hợp của các keyword P và N này là cơ sở cho các cơ chế của diode, bóng bán dẫn và thyristor.


điều trị tóc tinh tế và các thành phần bắt nguồn từ chúng, có tác dụng giới hạn, kiểm soát và định hướng dòng điện trong mạch. Một số thành phần hoạt động quan trọng nhất là bóng bán dẫn và thyristor, còn được gọi là Bộ chỉnh lưu điều khiển Silicon (SCR). Các bóng bán dẫn là thành phần quan trọng của mạch tích hợp, còn được gọi là chip. Các mạch này rất cần thiết cho tính toán điện tử hiện đại. Dòng năng lượng qua các thành phần này có thể sử dụng các điện tử, lỗ trống điện tử hoặc cả hai làm đường dẫn. Bóng bán dẫn MOSFET, một trong những bóng bán dẫn được các nhà sản xuất chip sử dụng phổ biến nhất, là Transistor hiệu ứng trường. Điều này có nghĩa là nó chỉ sử dụng một trong các con đường, hoặc lỗ trống hoặc điện tử. Việc sử dụng bóng bán dẫn MOSFET trong chip làm bộ chuyển mạch và bộ khuếch đại là phổ biến.


Trên Alibaba.com, bạn có quyền truy cập vào các nhà cung cấp và công ty bán dẫn quốc tế. Tìm điều trị tóc tinh tế bán buôn, bộ khuếch đại MOSFET, linh kiện BJT và FET của bóng bán dẫn, v.v. Hãy liên hệ với nhà cung cấp để bán buôn các sản phẩm quốc tế ngay hôm nay.