• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 57554 red carpet. Khoảng 4% trong số các sản phẩm này là chiếu, 1% là thảm, và 1% là thảm.

Có rất nhiều red carpet lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như dệt thoi, vải không dệt, và tay chần sợi nổi vòng. Bạn cũng có thể chọn từ quê hương, phòng tắm, và trang trí red carpet. Cũng như từ 100% polyester, acrylic 100%, và polyester red carpet.Và bất kể red carpet là cắt pile, rắn, hay rậm rạp. 

Có 14021 red carpet nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, India, và Xin-ga-po, nơi cung cấp 96%, 1%, và 1% trong số red carpet một cách tương ứng.