• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 1848 razer bàn phím. Khoảng 14% trong số các sản phẩm này là phần cứng máy tính, 10% là bàn phím, và 1% là gói sản phẩm kết hợp chuột và bàn phím.

Có 330 razer bàn phím nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Pakistan, và Việt Nam, nơi cung cấp 88%, 8%, và 1% trong số razer bàn phím một cách tương ứng.