All categories
Featured selections
Trade Assurance
Buyer Central
Help Center
Get the app
Become a supplier

About products and suppliers

Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 1115 vải lông gấu trúc. Có rất nhiều vải lông gấu trúc lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như may mặc, dệt vải gia đình, và tự động bọc. Bạn cũng có thể chọn từ acrylic, giả con cáo lông, và acrylic/polyester vải lông gấu trúc. Cũng như từ rắn, nhuộm, và tip-nhuộm vải lông gấu trúc.Và bất kể vải lông gấu trúc là polyester/acrylic, 100% acrylic.