• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
        Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 59451 áp phích và bản in. Khoảng 34% trong số các sản phẩm này là tranh vẽ và thư pháp, 17% là giấy và bìa in, và 3% là tài liệu áp phích.

Có 58799 áp phích và bản in nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, India, và Hàn Quốc, nơi cung cấp 96%, 1%, và 1% trong số áp phích và bản in một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 11726 với chứng nhận ISO9001, 9199 với chứng nhận Other, và 4128 với chứng nhận ISO14001.