• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
        Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 59524 áp phích in ấn. Khoảng 17% trong số các sản phẩm này là giấy và bìa in, 2% là in sách, và 1% là in sách quảng cáo.

Có 58866 áp phích in ấn nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, India, và Hàn Quốc, nơi cung cấp 96%, 1%, và 1% trong số áp phích in ấn một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 11689 với chứng nhận ISO9001, 9255 với chứng nhận Other, và 4103 với chứng nhận ISO14001.