• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
        Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 516670 hồ bơi. Khoảng 5% trong số các sản phẩm này là hồ bơi và phụ kiện, 2% là khảm, và 2% là bàn chơi bi-da và bi-a.

Có 510469 hồ bơi nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, India, và Pakistan, nơi cung cấp 98%, 1%, và 1% trong số hồ bơi một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 118410 với chứng nhận ISO9001, 75826 với chứng nhận Other, và 25016 với chứng nhận ISO14001.