Go to PageGo
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 742111 nhựa dây kéo. Có rất nhiều nhựa dây kéo lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như zipper top, heat seal, và button closure. Bạn cũng có thể chọn từ plastic, metal, và polyester nhựa dây kéo. Cũng như từ recyclable, moisture proof, và biodegradable nhựa dây kéo.Và bất kể nhựa dây kéo là zipper bag, stand up pouch, hay bag with valve.