• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 2603 nhựa được sử dụng rộng rãi trượt. Khoảng 1% trong số các sản phẩm này là đầu khóa kéo. 

Có 452 nhựa được sử dụng rộng rãi trượt nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, nơi cung cấp 93%, 5% trong số nhựa được sử dụng rộng rãi trượt một cách tương ứng.