About products and suppliers:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 262241 nhãn dán nhựa. Có rất nhiều nhãn dán nhựa lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như custom sticker, bottled beverage, và shipping labels. Bạn cũng có thể chọn từ accept nhãn dán nhựa. Cũng như từ vinyl, paper, và pvc nhãn dán nhựa.Và bất kể nhãn dán nhựa là waterproof, barcode, hay scratch-off.