All categories
Featured selections
Trade Assurance
Buyer Central
Help Center
Get the app
Become a supplier

About products and suppliers

Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 18107 dây kéo nylon bằng nhựa. Có rất nhiều dây kéo nylon bằng nhựa lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như dệt vải gia đình, giày, và hành lý. Bạn cũng có thể chọn từ close-end, mở-kết thúc, và dài chuỗi dây kéo nylon bằng nhựa. Cũng như từ bền vững, khóa tự động, và dây kéo vô hình dây kéo nylon bằng nhựa.Và bất kể dây kéo nylon bằng nhựa là 5 #, 3 #, hay 8 #.