All categories
Featured selections
Trade Assurance
Buyer Central
Help Center
Get the app
Become a supplier

About products and suppliers

Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 560 bộ hộp album ảnh. Có rất nhiều bộ hộp album ảnh lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như uv in ấn, in kỹ thuật số, và lụa màn hình in ấn. Bạn cũng có thể chọn từ matte véc ni, bóng véc ni, và uv véc ni bộ hộp album ảnh. Cũng như từ 4 màu, 1 màu, và 6 màu sắc bộ hộp album ảnh.Và bất kể bộ hộp album ảnh là hoàn hảo ràng buộc, trường hợp ràng buộc, hay nhiệt ràng buộc.