About products and suppliers:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 3138 đèn con công. Có rất nhiều đèn con công lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như modern, contemporary, và european. Bạn cũng có thể chọn từ black, green, và yellow đèn con công. Cũng như từ living room, bedroom, và hotel đèn con công.Và bất kể đèn con công là 3500k (warm white), 2700k (soft warm white), hay 4100k (neutral white).