About products and suppliers:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 19630 dán số. Có rất nhiều dán số lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như custom sticker, shipping labels, và bottled beverage. Bạn cũng có thể chọn từ 10cm*15cm dán số. Cũng như từ pet, vinyl, và paper dán số.Và bất kể dán số là waterproof, anti-counterfeit, hay holographic.