• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 1899 nife pin. Khoảng 22% trong số các sản phẩm này là các loại pin khác, 1% là lithium ion pin, và 1% là pin tiểu học.

Có 463 nife pin nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 95% trong số nife pin một cách tương ứng.