• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng

đề nghị cho bạn

Hot
Selling

Artificial Fingernails

Alibaba best selling products ranking based on sales. Updated daily.

custom press on nail packaging

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 1332 nail mẹo hàn quốc. Khoảng 19% trong số các sản phẩm này là móng tay giả, 19% là hình dán và đề can. 

Có 566 nail mẹo hàn quốc nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, South Korea, nơi cung cấp 59%, 40% trong số nail mẹo hàn quốc một cách tương ứng.