• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng

Recommended for You

Hot
Selling

Street Lights

Alibaba best selling products ranking based on sales. Updated daily.

shoebox

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 333 mô hình đường phố đèn. Khoảng 50% trong số các sản phẩm này là đèn đường, 22% là đèn năng lượng mặt trời, và 8% là khối.

Có 333 mô hình đường phố đèn nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số mô hình đường phố đèn một cách tương ứng.