About products and suppliers:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 107932 kim loại nhãn dán. Có rất nhiều kim loại nhãn dán lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như custom sticker, bottled beverage, và shipping labels. Bạn cũng có thể chọn từ accept kim loại nhãn dán. Cũng như từ vinyl, metal, và paper kim loại nhãn dán.Và bất kể kim loại nhãn dán là waterproof, anti-counterfeit, hay scratch-off.