About products and suppliers:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 36270 kim loại quần áo treo. Có rất nhiều kim loại quần áo treo lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như clothing, coat and cap, và cleaning. Bạn cũng có thể chọn từ metal, plastic, và wood kim loại quần áo treo. Cũng như từ hook type, standing type, và wall mounted type kim loại quần áo treo.Và bất kể kim loại quần áo treo là europe.