About products and suppliers:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 99694 kim loại người giữ ngọn nến. Có rất nhiều kim loại người giữ ngọn nến lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như m, s, và l. Bạn cũng có thể chọn từ home decoration, weddings, và religious activities kim loại người giữ ngọn nến. Cũng như từ metal, glass, và crystal kim loại người giữ ngọn nến.Và bất kể kim loại người giữ ngọn nến là sustainable, stocked.