Zipper Mesh Bag

(31376 products available)

Go to PageGo
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 31376 lưới dây kéo túi. Có rất nhiều lưới dây kéo túi lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như medium(30-50cm). Bạn cũng có thể chọn từ nylon, pvc, và polyester lưới dây kéo túi. Cũng như từ zipper top lưới dây kéo túi. Và bất kể lưới dây kéo túi là moisture proof.