• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng

đề nghị cho bạn

Hot
Selling

Handbags

Alibaba best selling products ranking based on sales. Updated daily.

luxury brand

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 348 mcm túi. Khoảng 21% trong số các sản phẩm này là xích truyền động, 6% là plc, và 2% là túi xách.

Có 350 mcm túi nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Japan, và Indonesia, nơi cung cấp 93%, 2%, và 1% trong số mcm túi một cách tương ứng.