About products and suppliers:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 40355 bộ mã hóa tuyến tính. Có rất nhiều bộ mã hóa tuyến tính lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như optical sensor, resistance sensor, và inductance sensor. Bạn cũng có thể chọn từ position sensor, speed sensor, và pressure sensor bộ mã hóa tuyến tính. Cũng như từ 10 b bộ mã hóa tuyến tính. Và bất kể bộ mã hóa tuyến tính là industrial automation.