• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng

đề nghị cho bạn

Hot
Selling

Table Lamps

Alibaba best selling products ranking based on sales. Updated daily.

mushroom lamp

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 2177625 đèn. Khoảng 1% trong số các sản phẩm này là đèn chùm và đèn treo, 1% là đèn bàn và đèn đọc sách, và 1% là đèn đêm.

Có 40000 đèn nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, India, và Vietnam, nơi cung cấp 97%, 1%, và 1% trong số đèn một cách tương ứng.