• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng

đề nghị cho bạn

Hot
Selling

Tool Sets

Alibaba best selling products ranking based on sales. Updated daily.

cordless drill tool set

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 29 kennedy công cụ. Khoảng 20% trong số các sản phẩm này là hộp dụng cụ, 10% là tủ dụng cụ, và 10% là các dụng cụ khác.

Có 24 kennedy công cụ nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, India, và In-đô-nê-xi-a, nơi cung cấp 45%, 33%, và 12% trong số kennedy công cụ một cách tương ứng.