• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 1500 jelq thiết bị. Khoảng 1% trong số các sản phẩm này là sex sản phẩm khác, 1% là vật tư chăm sóc sức khỏe khác. 

Có 8 jelq thiết bị nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Pakistan, nơi cung cấp 75%, 25% trong số jelq thiết bị một cách tương ứng.