• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 1556 ikea bảng. Khoảng 1% trong số các sản phẩm này là bàn dành cho trẻ em, 1% là bàn để máy tính. 

Có rất nhiều ikea bảng lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như máy tính bàn. 

Có 14 ikea bảng nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số ikea bảng một cách tương ứng.