• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 311 holland vải sáp. Khoảng 81% trong số các sản phẩm này là vải cotton 100%, 58% là vải túi, và 7% là vải bạt.

Có 309 holland vải sáp nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số holland vải sáp một cách tương ứng.