• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
        Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 2451 polyethylene mật độ cao hạt. Khoảng 61% trong số các sản phẩm này là hdpe, 4% là hạt nhựa màu, và 1% là hóa chất dùng cho đồ điện tử.

Có 2398 polyethylene mật độ cao hạt nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Thailand, và Xin-ga-po, nơi cung cấp 67%, 8%, và 1% trong số polyethylene mật độ cao hạt một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 149 với chứng nhận ISO9001, 91 với chứng nhận OHSAS18001, và 40 với chứng nhận ISO14001.