About products and suppliers:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 13601 vàng dây kéo kim loại. Có rất nhiều vàng dây kéo kim loại lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như brass, zinc alloy. Bạn cũng có thể chọn từ plating vàng dây kéo kim loại. Cũng như từ metal, plastic vàng dây kéo kim loại.Và bất kể vàng dây kéo kim loại là black, antique brass, hay antique copper.